ساخت ماشین سی ان سی روتر توسط دانشجوی کارشناسی مکانیک