ردیف عنوان پیوند آدرس اینترنتی
1 آزمایشگاه مرکزی دانشگاه بوعلی سینا همدان http://www.qstp.ir/index.php/fa/
2 آزمایشگاه مرکزی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین http://labs.ikiu.ac.ir/
3 آزمایشگاه مرکزی دانشگاه قم http://www.qom.ac.ir/Portal/home/?news/126736/126761/153462/
4 آزمایشگاه مرکزی دانشگاه ملایر http://www.malayeru.ac.ir/Portal/home/?report/14387/19741/19769/