ردیف نام شخص تلفن داخلی تلفن مستقیم پست الکترونیکی
1 مهندس محسن گنجی 33894371 labs@bzte.ac.ir
2 سهیلا صداقتی 33894373 sanat@bzte.ac.ir